IGFOptyka Geometryczna i Instrumentalna

dr hab. Rafał Kasztelanic

Rok akademicki: 2020/2021
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Wykład "Optyka geometryczna i instrumentalna" ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami optyki geometrycznej oraz zasadami działania instrumentów optycznych. Jest przeznaczony dla I roku studiów na kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie", specjalność "Optyka okularowa" oraz kierunku "Europejskie Studia Optyki okularowej i optometrii". Do zrozumienia większości pojęć wystarczająca jest wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej. Ze względu na fakt niewielkiej reprezentacji optyki w programie szkół średnich, główny nacisk jest położony na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych.

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Rafał Kasztelanic

27 stycznia 2021 13:15

Dokumenty do zajęć:
OGiI w12.pdf
OGiI_w12.mp4
Wykład

Rafał Kasztelanic

27 stycznia 2021 09:00

Dokumenty do zajęć:
Cwicz_9.pdf
Cwicz_12_rozw.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

20 stycznia 2021 13:00

Dokumenty do zajęć:
OGiI w11.pdf
OGiI w9.mp4
Wykład

Rafał Kasztelanic

20 stycznia 2021 09:00

Dokumenty do zajęć:
Cwicz_8b_rozw.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

13 stycznia 2021 13:00

Dokumenty do zajęć:
OGiI w10.pdf
OGiI w10.mp4
Wykład

Rafał Kasztelanic

13 stycznia 2021 09:00

Dokumenty do zajęć:
Cwicz_8.pdf
Cwicz_7_8_rozw.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

Dokumenty do zajęć:
PytEgzaminacyjne.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

8 stycznia 2021 13:15

Wykład

Rafał Kasztelanic

8 stycznia 2021 00:00

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 7
Cwicz_7.pdf
rozwiązania
Cwicz_6_3_7_1_rozw.pdf
Cwicz_6_2rozw.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

9 grudnia 2020 13:15

Dokumenty do zajęć:
OGiI w8.pdf
OGiI w8.mp4
Wykład

Rafał Kasztelanic

2 grudnia 2020 13:15

Dokumenty do zajęć:
OGiI w7.pdf
OGiI w7.mp4
Wykład

Rafał Kasztelanic

9 grudnia 2020 09:15

Dokumenty do zajęć:
Cwicz_6.pdf
Cwicz_6_1rozw.docx
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

25 listopada 2020 13:15

Dokumenty do zajęć:
OGiI w6.pdf
OGiI w6.mp4
Wykład

Rafał Kasztelanic

2 grudnia 2020 09:15

Dokumenty do zajęć:
Cwicz_5.pdf
OGiI_Cwicz5_rozw.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

18 listopada 2020 13:15

Dokumenty do zajęć:
OGiI w5.pdf
OGiI w5.mp4
Wykład

Rafał Kasztelanic

25 listopada 2020 09:15

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_4.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

18 listopada 2020 13:15

  • Pryzmat cd
  • Powierzchnia łamiąca
  • Zwierciadła
  • Soczewki
Dokumenty do zajęć:
OGiI w4.pdf
OGiI w4.mp4
Wykład

Rafał Kasztelanic

18 listopada 2020 09:15

Zwierciadła

Dokumenty do zajęć:
Cwicz_3.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

4 listopada 2020 00:00

  • Odbicie
  • Załamanie
  • Zasada Huygensa
  • Zasada Fermata
  • Płytka płasko-równoległa
  • Pryzmat
Dokumenty do zajęć:
Wykład 3 - Skrypt do wykładu
OGiI w3.pdf
OGiI w3 part1.mp4
OGiI w3 part2.mp4
Wykład

Rafał Kasztelanic

4 listopada 2020 09:15

Dokumenty do zajęć:
Cwicz_2_2020.pdf
- Prezentacja
OGiI c2.mp4
- Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_2 2020rozw.pdf