IGF


Mariusz Klimczak
 
dr hab. Mariusz Klimczak
adiunkt
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.08
+48 22 55 32 008
Mariusz.Klimczak@fuw.edu.pl

Zatrudnienie

od 10.2019 adiunkt w Instytucie Geofizyki WF UW

Projekt badawczy

Prace licencjackie