IGF


Mariusz Klimczak
 
dr hab. Mariusz Klimczak
profesor ucz.
Instytut Geofizyki
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.08
+48 22 55 32 008
Mariusz.Klimczak@fuw.edu.pl

Zatrudnienie

od 11.2023 - profesor uczelni w Instytucie Geofizyki na WF UW

10.2019 - 10.2023 adiunkt w Instytucie Geofizyki WF UW

Projekt badawczy

Prace licencjackie