IGFPraca magisterska

Ocena zaburzeń powierzchni oka za pomocą topografu rogówki Keratograph 5M u osób doświadczających dolegliwości związanych z zaburzeniami powierzchni oka

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marta Lewandowska

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki UW

2021

W ostatnich latach coraz więcej osób cierpi na zaburzenia powierzchni oka, które przez to stanowią temat poruszany nie tylko w publikacjach naukowych i na konferencjach, ale również w gabinetach specjalistów zajmujących się wzrokiem. Celem pracy była ocena zaburzeń powierzchni oka na podstawie uzyskanych danych z keratografu, sprawdzenie przydatności zastosowanych kwestionariuszy OSDI i McMonnies, a także topografu Keratograph 5M w gabinecie optometrycznym przy wstępnej diagnozie Zespołu Suchego Oka. W pierwszej części niniejszej pracy zostały opisane anatomiczne podstawy filmu łzowego, a także niezbędne kwestie dotyczące Zespołu Suchego Oka (ZSO) – rodzaje, objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie oraz profilaktyka ZSO. Przedstawiony został również przegląd literatury, uwzględniający najnowsze badania dotyczące występujących korelacji pomiędzy parametrami filmu łzowego. W części badawczej opisana została metodologia badań, działanie topografu Keratograph 5M, wykorzystane kwestionariusze oraz mierzone parametry filmu łzowego. W ostatniej części pracy przedstawione zostały wyniki kwestionariuszy oraz analiza przedstawiająca korelacje pomiędzy poszczególnymi parametrami.


Cofnij