IGFPraca licencjacka

Badanie krzywej czułości kontrastowej w warunkach skotopowych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Oliwia Kaczkoś

Jacek Pniewski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie czułości kontrastowej jako funkcji częstości przestrzennych w warunkach skotopowych. W pracy poruszono tematykę związaną z przetwarzaniem informacji wzrokowej, skupiając się w szczególności na percepcji kontrastu. Opisano również sposoby pomiaru czułości kontrastowej oraz możliwość wykorzystania testów czułości kontrastowej we wczesnej diagnostyce zaburzeń układu wzrokowego, takich jak retinopatia cukrzycowa, jaskra czy AMD. W celu wyznaczenia krzywej czułości kontrastowej, wykonano pomiary wrażliwości na kontrast dla kolejnych częstości przestrzennych, korzystając z tablicy Pelli-Robson. Badanie przeprowadzono w oświetleniu o stałym natężeniu, otrzymując warunki skotopowe. Każdy z uczestników badania przed rozpoczęciem pomiarów został zaadaptowany do ciemności. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresie. Średnia wartość czułości kontrastowych dla kolejnych częstości przestrzennych wyznaczyła krzywą czułości kontrastowej dla widzenia skotopowego.


Cofnij