IGFPraca licencjacka

Zbadanie skuteczności metod redukujących astenopijne objawy u użytkowników urządzeń cyfrowych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Iwona Kot

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Syndrom widzenia komputerowego jest to zespół dolegliwości wynikający z nadmiernego oraz niewłaściwego wykorzystania urządzeń cyfrowych. Dostępne metody diagnostyczne umożliwiają rozpoznanie zaburzeń widzenia oraz zastosowanie odpowiednich metod minimalizujących astenopijne objawy wśród ich użytkowników. Istotny element stanowi odpowiednia higiena pracy wraz z zachowaniem zasad ergonomii.

Za pomocą samodzielnie skonfigurowanego programu zarządzającego przerwy w trakcie pracy wzrokowej zaprezentowano metodę badawczą oraz dowiedziono jej skuteczności.


Cofnij