IGFPraca licencjacka

Zastosowanie optyki adaptywnej w obrazowaniu oka

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marta Lewandowska

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej nowoczesnych technologii, które wspierają medycynę - jedną z nich jest optyka adaptywna, która pozwala m.in. na lepsze zobrazowanie naczyń krwionośnych i fotoreceptorów na dnie oka. W pracy zostały przedstawione zjawiska optyczne, które utrudniają obrazowanie, krótka historia optyki adaptywnej i sposób jej wykorzystania w okulistyce. W ostatniej części pracy dokonano obróbki zdjęcia dna oka w programie ImageJ2x, a także wyznaczono kilkanaście obszarów na siatkówce, w których została policzona ilość czopków - ręcznie i automatycznie. Analiza rozmieszczenia i ilości fotoreceptorów na dnie oka może być przełomem w wykrywaniu chorób siatkówki we wczesnym stadium, co pozwoli na wprowadzenie odpowiedniej diagnostyki i leczenia, zanim pojawią się zmiany pogarszające jakość widzenia, a więc i życia.


Cofnij