IGFPraca licencjacka

Badanie wpływu zaniku gruczołów Meiboma na jakość widzenia

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Izabela Kozłowska

Rafał Kasztelanic

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

W niniejszej pracy przedstawiono wpływ zaniku gruczołów Meiboma (gruczołów tarczkowych) na jakość widzenia w grupie studentów w przedziale wiekowym 21-25 lat. Opisano budowę i znaczenie filmu łzowego oraz objawy dysfunkcji gruczołów Meiboma (MGD – Mebiomian Gland Dysfunction), jego patomechanizm z uwzględnieniem suchego oka oraz możliwe sposoby zapobiegania. Wyjaśniono, w jaki sposób przeprowadzono badanie meibografii przy użyciu Fundus Camery, jak również zamieszczono wyniki procentowe zaniku gruczołów Meiboma. Dane porównano z wynikami otrzymanymi z kwestionariusza Ocular Surface Disease Index (OSDI©), będącym narzędziem do oceny stopnia nasilenia zaburzeń powierzchni oka. Przeprowadzono analizę danych. Zauważono związek między stopniem zaniku gruczołów, a występowaniem objawów zaburzeń powierzchni oka.


Cofnij