IGFPraca licencjacka

Zmiany zachodzące w oku wraz z wiekiem. Postępowania przy prezbiopii

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Grzelak

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2016

Prezbiopia (starczowzroczność) nie jest chorobą ani tymczasowym schorzeniem. Jest ona naturalnym następstwem procesu starzenia się oczu i dotyczy każdego człowieka po 45. roku życia. Objawia się trudnościami z wyraźnym widzeniem położonych blisko obiektów, np. podczas czytania. Zmiany powstające w procesie starzenia dotyczą obu odcinków oka. Z upływem lat soczewka oka traci zdolność do akomodacji, czyli dostosowywania mocy, aby widzieć wyraźnie obrazy w różnych odległościach. Procesu zmian zachodzących w oku nie da się uniknąć. W niwelowaniu jego negatywnych skutków mogą pomóc np. soczewki progresywne, które dają możliwość widzenia bliży, dali oraz odległości pośrednich.


Cofnij