IGFPraca licencjacka

Perymetria kinetyczna

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Babak Imanzade

dr Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2016

Pole widzenia jest to obraz przestrzeni, padający na siatkówkę, wywołujący wrażenia wzrokowe, podczas gdy oko znajduje się w bezruchu. Granice pola widzenia ogranicza budowa oka oraz położenie oka w oczodole. Zakresy pola widzenia określone są w rozdziale 2. Oprócz ograniczeń wynikających z anatomii, powodem są również choroby typu jaskra, retinopatia czy zwyrodnienie plamki żółtej. Historia pokazuje że człowiek już w połowie XIX wieku był świadomy konieczności badania pola widzenia, a z biegiem czasu aparatura oraz metody podlegały rozwojowi i były doskonalone. Wstępne badanie pola widzenia można przeprowadzić w gabinecie optometrycznym, chociażby metodą konfrontacyjną, natomiast dokładne badanie pozwalające na precyzyjne określenie obecności braków w polu widzenia, ich położenia, a nawet kształtu, możliwe jest poprzez użycie perymetru Goldmana, Humphrey Field Analizer’a bądź wielu innych nowych urządzeń tego typu. Przed przeprowadzeniem tego typu badania warto wybrać się do specjalisty chorób oczu o wieloletnim stażu, dużym doświadczeniu, gdyż analiza wyników z karty badania nie jest zadaniem prostym.


Cofnij