IGFPraca licencjacka

Szkodliwy wpływ fal elektromagnetycznych na siatkówkę oka ludzkiego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Alicja Ruzik

dr Anna Ambroziak

Wydzial Fizyki

2018

Oczy należą do narządów najbardziej narażonych na promieniowanie elektromagnetyczne. Uszkodzenia siatkówki, zależnie od właściwości wywołującego je promieniowania, mogą mieć charakter fotomechaniczny, fotochemiczny lub fototermiczny. Najczęściej narząd wzroku narażony jest na promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Te zakresy fal mają znaczący udział w świetle otaczającym pochodzącym ze słońca, sztucznych źródeł światła oraz urządzeń elektronicznych. Promieniowanie jonizujące stanowi zagrożenie podczas radioterapii. Szczególnych środków ostrożności wymaga stosowanie promieniowania laserowego. Leczenie urazów wywołanych promieniowaniem elektromagnetycznym jest skomplikowane i wielokrotnie nie przynosi zadowalających efektów, dlatego bardzo istotna jest profilaktyka.


Cofnij