IGFArchiwum wydarzeń

Bieżące wydarzenia

FILTR
-
  Wydarzenia
Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach
Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach
dr hab. Piotr Środa, mgr inż. Monika Dec, mgr Julia Rewers
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Seminarium
25 stycznia 2019 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Czego fizyk-optyk może się nauczyć od innych optyków (w Londynie)
Czego fizyk-optyk może się nauczyć od innych optyków (w Londynie)
dr hab. Piotr Wasylczyk
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Optyki
Seminarium
17 stycznia 2019 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Satelitarne badania własności optycznych aerozolu atmosferycznego - SEVIRI AOD
Satelitarne badania własności optycznych aerozolu atmosferycznego - SEVIRI AOD
dr Olga Zawadzka
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
11 stycznia 2019 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Badania sejsmiczne struktury litosfery w rejonie podmorskiej góry Logachev'a w rejonie Grzbietu Knipowicza (Grzbiet Śródatlantycki) metodami aktywnymi
Badania sejsmiczne struktury litosfery w rejonie podmorskiej góry Logachev'a w rejonie Grzbietu Knipowicza (Grzbiet Śródatlantycki) metodami aktywnymi
mgr inż. Dariusz Wójcik, dr hab. Wojciech Czuba, dr hab. Tomasz Janik
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Seminarium
11 stycznia 2019 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Experimental analysis of nanostructured gradient index microlens
Experimental analysis of nanostructured gradient index microlens
mgr Hue Thi Nguyen
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski oraz ITME
Seminarium
20 grudnia 2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Własności optyczne i radiacyjne aerozolu pochodzącego ze spalania biomasy w Arktyce na przykładzie adwekcji pożaru tundry na Alasce w lipcu 2015
Własności optyczne i radiacyjne aerozolu pochodzącego ze spalania biomasy w Arktyce na przykładzie adwekcji pożaru tundry na Alasce w lipcu 2015
mgr Justyna Lisok
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
14 grudnia 2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Metody geofizyczne w badaniach wałów przeciwpowodziowych w Polsce
Metody geofizyczne w badaniach wałów przeciwpowodziowych w Polsce
Dr hab. Paweł Wiejacz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór w Katowicach - Państwowy Instytut Badawczy, Sekcja w Legionowie
Seminarium
14 grudnia 2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Detektory podczerwieni z plazmonicznym wzmocnieniem absorpcji
Detektory podczerwieni z plazmonicznym wzmocnieniem absorpcji
mgr Andrzej Janaszek
Vigo Systems S.A.
Seminarium
13 grudnia 2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Wysokorozdzielcze obrazowanie sejsmiczne wulkanu Santorini
Wysokorozdzielcze obrazowanie sejsmiczne wulkanu Santorini
Mgr Kajetan Chrapkiewicz, dr Michele Paulatto, prof. Joanna Morgan, PROTEUS team
Seminarium
7 grudnia 2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Strumienie aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery w rejonach południowego Bałtyku oraz europejskiej części Arktyki
Strumienie aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery w rejonach południowego Bałtyku oraz europejskiej części Arktyki
dr Piotr Markuszewski
Instytut Oceanologii PAN
Seminarium
30 listopada 2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Płyta podolska, saksońska, bałtycka i ewolucja poglądów na brzeg kratonu
Płyta podolska, saksońska, bałtycka i ewolucja poglądów na brzeg kratonu
prof. dr hab. Marek Grad
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
30 listopada 2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Nanostrukturalne powłoki powierzchniowe otrzymywane metodą ukierunkowanej samoorganizacji kopolimerów blokowych
Nanostrukturalne powłoki powierzchniowe otrzymywane metodą ukierunkowanej samoorganizacji kopolimerów blokowych
dr Paweł Majewski
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
29 listopada 2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Radiative transfer modelling with real data measured from drone vertical profiling
Radiative transfer modelling with real data measured from drone vertical profiling
mgr Michał Chiliński
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
23 listopada 2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Anizotropia podatności magnetycznej w badaniach geologicznych i mikrostrukturalnych
Anizotropia podatności magnetycznej w badaniach geologicznych i mikrostrukturalnych
dr Maciej Łoziński, dr Piotr Ziółkowski, prof. Anna Wysocka
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
23 listopada 2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Detektor Shacka-Hartmanna i szczypce optyczne na bazie  nanostrukturalnych gradientowych elementów optycznych
Detektor Shacka-Hartmanna i szczypce optyczne na bazie nanostrukturalnych gradientowych elementów optycznych
dr hab. Rafał Kasztelanic
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW
Seminarium
22 listopada 2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Analiza zaburzeń pola magnetycznego Ziemi widocznych w danych pomiarowych
Analiza zaburzeń pola magnetycznego Ziemi widocznych w danych pomiarowych
mgr Agata Bury, dr hab. Krzysztof Mizerski
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Seminarium
16 listopada 2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
POLIMOS Project - an overview and first results
POLIMOS Project - an overview and first results
dr Iwona Stachlewska
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
9 listopada 2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Analiza dokładności statycznych globalnych modeli geopotencjału z misji satelitarnych CHAMP, GRACE i GOCE dla obszaru Polski
Analiza dokładności statycznych globalnych modeli geopotencjału z misji satelitarnych CHAMP, GRACE i GOCE dla obszaru Polski
mgr Justyna Śliwińska, prof. Marcin Barlik, dr Tomasz Olszak
Seminarium
9 listopada 2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Influence of anthropogenic pollution and biomass burning on aerosol properties at a far distance from the emission source based on complex lidar measurements
Influence of anthropogenic pollution and biomass burning on aerosol properties at a far distance from the emission source based on complex lidar measurements
dr Iwona Stachlewska
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
8 listopada 2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Fractal reconstruction of sub-grid scales for large eddy simulation of atmospheric turbulence
Fractal reconstruction of sub-grid scales for large eddy simulation of atmospheric turbulence
mgr Emmanuel O. Akinlabi
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
26 października 2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14