IGFLaboratorium Mikrooptyki/ dr hab. Rafał Kasztelanic

Laboratorium Mikrooptyki/ dr hab. Rafał Kasztelanic
Laboratorium: Badawcze
Jednostka organizacyjna: IGF, ZF
Status: dostępny
Miejsce: ul. Pasteura 5, B4.33
Kierownik: Rafał Kasztelanic

Głównym zainteresowaniem grupy badawczej Mikrooptyka i Laboratorium Mikrooptyki jest modelowanie, projektowanie, charakteryzacja i praktyczne wykorzystanie elementów optycznych w skali mikro, wykonanych przy wykorzystaniu technologii światłowodów mikrostrukturalnych. Przykładami takich elementów są: soczewki gradientowe (GRIN), strukturyzowane elementy optyczne oraz macierze takich elementów. Badania prowadzone są zarówno w świetle widzialnym jak i w bliskiej podczerwieni.

Grupa badawcza Mikrooptyka

Powiązane dokumenty:


« Cofnij