IGF



Photoacoustic Extinctiometer

Photoacoustic Extinctiometer
Laboratorium: Laboratorium Transferu Radiacyjnego/ dr hab. Krzysztof Markowicz
Miejsce: ul. Pasteura 5,
Jednostka organizacyjna:
Status: dostępny

Przyrząd służy do pomiaru wspólczynnika absorpcji oraz rozpraszania swiatła na aerozolu. Pomiar absorpcji odbywa się przy użyciu metody foto-akustycznej, natomiast pomiar rozpraszania metodą nefelometryczną. Na wyposażeniu laboratorium są dwa tego typu urządzenia pracujące odpowienio na długości fali 532 oraz 870 nm.

Powiązane dokumenty:


« Cofnij