IGFOdbiornik danych SEVIRI

Odbiornik danych SEVIRI
Laboratorium: Laboratorium Transferu Radiacyjnego/ dr hab. Krzysztof Markowicz
Miejsce: ul. Pasteura 5,
Jednostka organizacyjna:
Status: dostępny

System do odbioru danych z detektora SEVIRI umieszczonego na satelicie geostracjonarnym MSG składa się z:

  • anteny satelitarnej,
  • modemu
  • komputera wraz z oprogramowanie do dekompresji danych 

Urządzenie umożliwia zbieranie danych w interwale 15 min.  Dane z detektora są wizualizowane na stronie http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/stacja/MSG.php

Powiązane dokumenty:


« Cofnij