IGFACS1000

ACS1000
Laboratorium: Laboratorium Transferu Radiacyjnego/ dr hab. Krzysztof Markowicz
Miejsce: ul. Pasteura 5,
Jednostka organizacyjna: ZFA
Status: dostępny

Komora służy do badania wzrostu higroskopijnego czastek. Urządzenie składa się z dwóch torów pomiarowych, pierwszy w których aerozol jest osuszany oraz drugi, w ktorym wilgtoność względna powietrza może być precyzyjne kontrolowana. Do komory można podłaczyć standardowo dwa nefelometry Aurora 3000/4000. Dodatkowo, można zainstalować dowolne instrumenty służące do pomiarów właności optycznych i mikrofizycznych aerozolu. Sterowanie komorą odbywa się za pomocą specialnego panelu lub całkowicie zdalnie. Pomiary z wykorzystaniem komory nie są prowadzone w sposób ciagły, a jedynie podczas interesujących warunków meteorologicznych.    

Powiązane dokumenty:


« Cofnij