IGFMateriały dydaktyczne - lista zajęć do przedmiotu

Wstęp do optyki fizycznej i informacyjnej

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy
Kierunek: Optyka Okularowa i Optometria (pl)
Jednostka organizacyjna:

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć


Katarzyna Chałasińska-Macukow

Dokumenty do zajęć:
Informacje dla studentów
Egzamin zerowy 22.01.2019 rozkład.docx
Informacje dla studentów
Egzamin zerowy 24.01.2019 rozkład.docx
Wykład


Katarzyna Chałasińska-Macukow

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
WFOiI18199.pdf
Wykład


Katarzyna Chałasińska-Macukow

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
WOFiI 18198.pdf
Skrypt do wykładu
WOFiI 18198sup.pdf
Wykład


Katarzyna Chałasińska-Macukow

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
WOFiI18197.pdf
Wykład


Katarzyna Chałasińska-Macukow

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
WOFiI18196.pdf
Wykład


Katarzyna Chałasińska-Macukow

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
WOFiI 18195.pdf
Wykład


Katarzyna Chałasińska-Macukow

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
WOFiI 18194.pdf
Wykład


Katarzyna Chałasińska-Macukow

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
WFOiI 18193.pdf
Wykład


Katarzyna Chałasińska-Macukow

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
WFOiI 18192.pdf
Wykład


Katarzyna Chałasińska-Macukow

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
WOFiI 18191.pdf
Wykład