IGF



Wstęp do Optyki Fourierowskiej

dr hab. Rafał Kasztelanic

Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Rafał Kasztelanic

  • Funkcje specjalne
  • Splot 
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
OF w1.pdf
Wykład