IGFWstęp do Optyki Fourierowskiej

dr hab. Rafał Kasztelanic

Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Rafał Kasztelanic

23 stycznia 2020 16:00

 • Koherencja
 • koherentne i niekoherentne układy optyczne
 • funkcje przenoszenia
 • przenoszenie kontrastu
 • Apodyzacja
Dokumenty do zajęć:
Wykład 11 - Skrypt do wykładu
OF w11.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

16 stycznia 2020 16:00

 • Hologramy generowane komputerowo
 • Kodowanie amplitudy i fazy
 • soczewka - przekształcenie fali świetlnej
 • soczewka jako element realizujący transformatę Fouriera
Dokumenty do zajęć:
Wykład 10 - Skrypt do wykładu
OF w10.pdf

Rafał Kasztelanic

Zestaw pytań na egzamin.

Dokumenty do zajęć:
Pytania egzaminacyjne - Skrypt do wykładu
Przykładowe pytania.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

19 grudnia 2019 16:00

 • Elementy dyfrakcyjne (DOE) cd.
 • Samoobrazowanie
 • Holografia
Dokumenty do zajęć:
Wykład 9 - Skrypt do wykładu
OF w9.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

12 grudnia 2019 16:00

 • Zasada Babineta
 • Soczewka Fresnela
 • Elementy dyfrakcyjne (DOE)
Dokumenty do zajęć:
Wykład 8 - Skrypt do wykładu
OF w8.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

21 listopada 2019 16:00

 • Dyfrakcja
 • Siatka dyfrakcyjna
 • Filtracja
Dokumenty do zajęć:
Wykład 7 - Skrypt do wykładu
OF w7.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

7 listopada 2019 16:00

 • siatka dyfrakcyjna
 • interferencja światła w klinie
 • interferencja światłą dla soczewki (pierścienie Newtona)
 • warstwy antyrefeleksyjne
 • interferometry
 • interferometr Fabry-Perota
 • analiza interferogramu
 • spektroskopia
 • FTIR
Dokumenty do zajęć:
Wykład 6 - Skrypt do wykładu
OF w6.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

31 października 2019 16:00

 • dyfrakcja na szczelinie
 • dyfrakcja na dwóch szczelinach (doświadczenie Younga)
 • siatka dyfrakcyjna

 

Dokumenty do zajęć:
Wykład 5 - Skrypt do wykładu
OF w5.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

24 października 2019 12:22

 • równania Maxwella
 • równanie falowe, fala monochromatyczna, amplituda zespolona, częstości przestrzenne
 • równanie Helmholtza
 • rozkład pola na fale monochromatyczne
 • przestrzeń swobodna jako filtr częstości przestrzennych
 • prędkość grupowa, prędkość fazowa
 • widmo krótkiego impulsu
Dokumenty do zajęć:
Wykład 4 - Skrypt do wykładu
OF w4.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

17 października 2019 12:19

 • pary transformat Fouriera
 • właściwości transformaty Fouriera
 • układy liniowe
 • odpowiedź impulsowa układu
 • funkcja przenoszenia układu
Dokumenty do zajęć:
Wykład 3 - Skrypt do wykładu
OF w3.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

10 października 2019 12:14

 • splot, korelacja
 • transformata Fouriera 1D, 2D
 • własności transformaty Fouriera
Dokumenty do zajęć:
Wykład 2 - Skrypt do wykładu
OF w2.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

 • Funkcje specjalne
 • Splot 
Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
OF w1.pdf
Wykład