IGFTurbulencja i warstwa graniczna atmosfery

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Założeniem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z fizycznymi podstawami zjawiska turbulencji, podstawami teorii turbulencji oraz zastosowaniem jej do opisu zjawisk zachodzących w warstwie granicznej atmosfery.

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Szymon P. Malinowski

Pytania egzaminacyjne

Dokumenty do zajęć:
- Informacje dla studentów
questions-exam.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

Convection organization

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
wyklad12_ang.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

Starocumulus top

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
wyklad11_ang.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

Turbulent mixing in clouds - buoyancy effects

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
wyklad10_ang.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

Small-scale cloud processes

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
wyklad09_ang.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

BL structure, entrainment to BL

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
wyklad08_ang.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

Monin-Obukhov, wind profiles.

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
wyklad07_ang.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

PBL

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
wyklad06_ang.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

Theory and practice

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
wyklad05_ang.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

Theory

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
wyklad04_ang.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

Kolmogorov theory

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
wyklad03_ang.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

Closure, turbulence kinetic energy, homogeneous stationary and isotropic turbulence, examples.

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
wyklad02_ang.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

Turbulencja, rownwnie Naviera-Stokesa, liczby bezwymiarowe, niestsbilności.

Dokumenty do zajęć:
wyklad01_ang.pdf
Wykład