IGFMateriały dydaktyczne - lista zajęć do przedmiotu

Turbulencja i warstwa graniczna atmosfery

Założeniem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z fizycznymi podstawami zjawiska turbulencji, podstawami teorii turbulencji oraz zastosowaniem jej do opisu zjawisk zachodzących w warstwie granicznej atmosfery.

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy
Kierunek: Fizyka (studia II stopnia),Fizyka atmosfery,Geofizyka (Fizyka, II stopień)
Jednostka organizacyjna: IGF,ZFA

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć


Szymon P. Malinowski

Monin-Obukhov, wind profiles.

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
wyklad07_ang.pdf
Wykład


Szymon P. Malinowski

PBL

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu wyklad06_ang.pdf (1,4 MB)
Wykład


Szymon P. Malinowski

Theory and practice

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
wyklad05_ang.pdf
Wykład


Szymon P. Malinowski

Theory

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
wyklad04_ang.pdf
Wykład


Szymon P. Malinowski

Kolmogorov theory

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
wyklad03_ang.pdf
Wykład


Szymon P. Malinowski

Closure, turbulence kinetic energy, homogeneous stationary and isotropic turbulence, examples.

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
wyklad02_ang.pdf
Wykład


Szymon P. Malinowski

Turbulencja, rownwnie Naviera-Stokesa, liczby bezwymiarowe, niestsbilności.

Dokumenty do zajęć:
None
wyklad01_ang.pdf
Wykład