IGFTermodynamika atmosfery

W trakcie wykładu przedstawiony zostanie sposób opis termodynamicznych własności atmosfery jako gazu doskonałego, ze szczególnym uwzględnieniem opisu pary wodnej.

Program:

1. Skład i struktura atmosfery.

2. Równanie stanu gazu doskonałego dla powietrza atmosferycznego.

3. Podstawowe zagadnienia termodynamiki atmosfery.

4. Wykorzystanie zasad termodynamiki w analizie procesów atmosferycznych.

5. Przemiany adiabatyczne w atmosferze. Procesy politropowe.

6. Termodynamika powietrza suchego i wilgotnego. Diagramy termodynamiczne. Temperatura wirtualna i temperatura potencjalna.

7. Woda w atmosferze. Przemiany fazowe. Ciepło utajone. Temperatury: punktu rosy, ekwiwalentna, wilgotnego termometru.

8. Warunki równowagi w atmosferze. Metoda cząstki i metoda warstwy.

Podręczniki

1. Salby M. L., Fundamentals of Atmospheric Physics.

2. Rogers R. R. and M. K. Yau, A short course in cloud physics

3. Iribarne J.V. and H.R. Chao, Fizyka Atmosfery

4. Curry J.A. and P.J. Webster, Thermodynamics of Atmospheres and Oceans

5. Iribarne J.V. Atmospheric thermodynamics

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: letni


Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć
Dokumenty do zajęć:

thermodynamics_1.pdf (8,3 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

thermodynamics_2.pdf (8,1 MB)
Wykład

Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
thermodynamics_3.pdf (6,6 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
thermodynamics_4.pdf (7,5 MB)
Wykład

Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
termodynamika_5.pdf (2,3 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
thermodynamics_6.pdf (5,1 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
thermodynamics_7.pdf (7,4 MB)
Wykład

Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:

thermodynamics_8.pdf (6,7 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

termodynamika_9.pdf (1,8 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

termodynamika_10.pdf (1,8 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
tutorial_1_vertical_structure.pdf (80,6 KB)
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
tutorial_2_potential_temperature.pdf (94,0 KB)
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
Zadania - Skrypt do ćwiczeń
tutorial_3_humidity.pdf (90,4 KB)
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia