IGFTermodynamika atmosfery

prof. dr hab. Hanna Pawłowska

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: letni

OPIS PRZEDMIOTU

W trakcie wykładu przedstawiony zostanie sposób opis termodynamicznych własności atmosfery jako gazu doskonałego, ze szczególnym uwzględnieniem opisu pary wodnej.

Program:

1. Skład i struktura atmosfery.

2. Równanie stanu gazu doskonałego dla powietrza atmosferycznego.

3. Podstawowe zagadnienia termodynamiki atmosfery.

4. Wykorzystanie zasad termodynamiki w analizie procesów atmosferycznych.

5. Przemiany adiabatyczne w atmosferze. Procesy politropowe.

6. Termodynamika powietrza suchego i wilgotnego. Diagramy termodynamiczne. Temperatura wirtualna i temperatura potencjalna.

7. Woda w atmosferze. Przemiany fazowe. Ciepło utajone. Temperatury: punktu rosy, ekwiwalentna, wilgotnego termometru.

8. Warunki równowagi w atmosferze. Metoda cząstki i metoda warstwy.

Podręczniki

1. Salby M. L., Fundamentals of Atmospheric Physics.

2. Rogers R. R. and M. K. Yau, A short course in cloud physics

3. Iribarne J.V. and H.R. Chao, Fizyka Atmosfery

4. Curry J.A. and P.J. Webster, Thermodynamics of Atmospheres and Oceans

5. Iribarne J.V. Atmospheric thermodynamics

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_1.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_2.pdf
Wykład

Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
thermodynamics_3.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
thermodynamics_4.pdf
Wykład

Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
termodynamika_5.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
thermodynamics_6.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
thermodynamics_7.pdf
Wykład

Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_8.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
termodynamika_9.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
termodynamika_10.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do ćwiczeń
tutorial_1_vertical_structure.pdf
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do ćwiczeń
tutorial_2_potential_temperature.pdf
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
Zadania - Skrypt do ćwiczeń
tutorial_3_humidity.pdf
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
Prezentacja diagramów
thermodynamic_diagrams.pdf
Zdania
tutorial_4_diagrams.pdf
Sondaż - dane
tutorial_4_sounding_1.txt
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
tutorial_5_temperatures.pdf
Ćwiczenia