IGFAtmospheric Thermodynamics

prof. dr hab. Hanna Pawłowska

Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: letni

OPIS PRZEDMIOTU

W trakcie wykładu przedstawiony zostanie sposób opis termodynamicznych własności atmosfery jako gazu doskonałego, ze szczególnym uwzględnieniem opisu pary wodnej.

Program:

1. Skład i struktura atmosfery.

2. Równanie stanu gazu doskonałego dla powietrza atmosferycznego.

3. Podstawowe zagadnienia termodynamiki atmosfery.

4. Wykorzystanie zasad termodynamiki w analizie procesów atmosferycznych.

5. Przemiany adiabatyczne w atmosferze. Procesy politropowe.

6. Termodynamika powietrza suchego i wilgotnego. Diagramy termodynamiczne. Temperatura wirtualna i temperatura potencjalna.

7. Woda w atmosferze. Przemiany fazowe. Ciepło utajone. Temperatury: punktu rosy, ekwiwalentna, wilgotnego termometru.

8. Warunki równowagi w atmosferze. Metoda cząstki i metoda warstwy.

Podręczniki

1. Salby M. L., Fundamentals of Atmospheric Physics.

2. Rogers R. R. and M. K. Yau, A short course in cloud physics

3. Iribarne J.V. and H.R. Chao, Fizyka Atmosfery

4. Curry J.A. and P.J. Webster, Thermodynamics of Atmospheres and Oceans

5. Iribarne J.V. Atmospheric thermodynamics

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_1.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_2.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_3.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_4.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_5.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_6.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_7.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_8.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_9.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_10.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_11.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
tutorial_1_vertical_structure.pdf
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
tutorial_3_humidity.pdf
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
Presentation of diagrams
thermodynamic_diagrams.pdf
Tasks TODO
2019-2020_tutorial_4_diagrams.pdf
Sounding - data
tutorial_4_sounding_1.txt
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
tutorial_6_stability.pdf
Ćwiczenia