IGFProcesy radiacyjne w atmosferze

dr hab. Krzysztof Markowicz

Rok akademicki: 2017/2018
Semestr: letni

OPIS PRZEDMIOTU

Wykład poświęcony propagacji promieniowania elektromagnetycznego w atmosferze ze szczególnym uwzględnieniem procesów absorpcji oraz rozpraszania na molekułach powietrza, aerozolach oraz produktach kondensacji pary wodnej.

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w teledetekcyjnych metodach badań atmosfery ziemskiej oraz oceanów. W ramach wykładu przewiduje się omówienie podstawowych technik odwrotnych stosowanych do wyznaczania własnościach fizycznych i optycznych chmur, aerozoli atmosferycznych oraz profili pionowych temperatury powietrza, ozonu oraz pary wodnej.

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
WykladRadiacja.pdf
Wykład