IGFMateriały dydaktyczne - lista zajęć do przedmiotu

Mechanizmy klimatyczne - globalne ocieplenie okiem fizyka

Przegląd wiedzy

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy
Kierunek: Fizyka I stopień
Jednostka organizacyjna: ZFA

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć


Szymon P. Malinowski

Materiały

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu Klimat45-listopad-2018.pdf (9,9 MB)
Wykład