IGFFizyka Procesów Klimatycznych

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: letni

OPIS PRZEDMIOTU

 

1. Podstawowe pojęcia: system klimatyczny, procesy klimatyczne, anomalie pogodowe i klimatyczne.

2. Bilans energetyczny planety. Wymuszanie radiacyjne. Sprzężenia dodatnie i ujemne w systemie klimatycznym. Czułość klimatu.

3. Równowaga radiacyjna i radiacyjno-konwekcyjna. Zero-wymiarowe modele klimatu.

4. Bilans energii w różnych szerokościach geograficznych. Transport ciepła, ogólna cyrkulacja atmosfery i oceanu.

5. Systemy obserwacji parametrów klimatu. Bazy danych, serie pomiarowe.

6. Efekt cieplarniany i cykl węglowy w systemie klimatycznym

7. Chmury i aerozole w systemie klimatycznym.

8. Naturalne zmiany klimatu. Cykle Milankovica, wpływ aktywności słonecznej, zmiany cyrkulacji oceanicznej,

9. Modelowanie klimatu. Prognoza pogody a prognoza klimatu. Prosty model klimatu.

10. Historia fizyki klimatu.

11. Historia naturalna klimatu, paleoklimatologia. Lokalne i globalne zmiany klimatu.

12. Globalne ocieplenie a przeszłe zmiany klimatu.

13. V Raport IPCC.

 

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Szymon P. Malinowski

Dokumenty do zajęć:
- Informacje dla studentów
pytania-egzaminacyjne2019.pdf
Wykład

Historia i sposób działania IPCC. Raporty. Projekcje klimatu.

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-14-IPCC.pdf
Wykład

Rola chmur w systemie klimatycznym. Posrednie efekty aerozolowe. Chmury w przyszłym klimacie.

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-13-chmury.pdf
Wykład

Aerozole i ich rola w systemie klimatycznym. Efekty aerozoleowe.

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-12-aerozole.pdf
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-12-aerozole.pdf
Wykład

Metody fizyczne badania przeszłego klimatu. Przeszłe zmiany klimatu.

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-11-paleoklimatologia.pdf
Wykład

Wolny i szybki cykl węglowy.

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-10-cykl-weglowy.pdf
Wykład

Zasady modelowania klimatu, sposób prowadzenia eksperymentów numerycznych.

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-09-modelowanie-klimatu.pdf
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-09-modelowanie-klimatu.pdf
Wykład

Omówienie najprostszych modeli systemu klimatycznego.

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-08-prosty-model-klimatu.pdf
Wykład

Pomiary bezpośrednie i pośrednie. Sieci pomiarowe, dostęp do danych.

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-07-pomiary.pdf
Wykład

Historia nowożytnej fizyki klimatu.

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-06-historia.pdf
Wykład

FizykaProcesowKlimatycznych-2019-01-wprowadzenie

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-01-wprowadzenie.pdf
Wykład

FizykaProcesowKlimatycznych-2019-04-cieplo-transport

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-04-cieplo-transport.pdf
Wykład

FizykaProcesowKlimatycznych-2019-03-efekt cieplarniany

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-03-efekt cieplarniany.pdf
Wykład

FizykaProcesowKlimatycznych-2019-02-bilans-energii.

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-02-bilans-energii.pdf
Wykład

Krzysztof Markowicz

Wykład

Krzysztof Markowicz

Wykład

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2018-07-aerozol.pdf
Wykład
Wykład

Krzysztof Markowicz

Wykład