IGFFizyka Procesów Klimatycznych

 

1. Podstawowe pojęcia: system klimatyczny, procesy klimatyczne, anomalie pogodowe i klimatyczne.

2. Bilans energetyczny planety. Wymuszanie radiacyjne. Sprzężenia dodatnie i ujemne w systemie klimatycznym. Czułość klimatu.

3. Równowaga radiacyjna i radiacyjno-konwekcyjna. Zero-wymiarowe modele klimatu.

4. Bilans energii w różnych szerokościach geograficznych. Transport ciepła, ogólna cyrkulacja atmosfery i oceanu.

5. Systemy obserwacji parametrów klimatu. Bazy danych, serie pomiarowe.

6. Efekt cieplarniany i cykl węglowy w systemie klimatycznym

7. Chmury i aerozole w systemie klimatycznym.

8. Naturalne zmiany klimatu. Cykle Milankovica, wpływ aktywności słonecznej, zmiany cyrkulacji oceanicznej,

9. Modelowanie klimatu. Prognoza pogody a prognoza klimatu. Prosty model klimatu.

10. Historia fizyki klimatu.

11. Historia naturalna klimatu, paleoklimatologia. Lokalne i globalne zmiany klimatu.

12. Globalne ocieplenie a przeszłe zmiany klimatu.

13. V Raport IPCC.

 

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: letni


Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

FizykaProcesowKlimatycznych-2019-01-wprowadzenie

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-01-wprowadzenie.pdf
Wykład

FizykaProcesowKlimatycznych-2019-04-cieplo-transport

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-04-cieplo-transport.pdf
Wykład

FizykaProcesowKlimatycznych-2019-03-efekt cieplarniany

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-03-efekt cieplarniany.pdf
Wykład

FizykaProcesowKlimatycznych-2019-02-bilans-energii.

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2019-02-bilans-energii.pdf
Wykład

Krzysztof Markowicz

Wykład

Krzysztof Markowicz

Wykład

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
FizykaProcesowKlimatycznych-2018-07-aerozol.pdf (7,1 MB)
Wykład
Wykład

Krzysztof Markowicz

Wykład