IGFFizyka Pogody i klimatu

Rok akademicki: 2023/2024
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Szymon P. Malinowski

22 stycznia 2024 00:00

Dokumenty do zajęć:
Klimat-2023 - Prezentacja
2023-Climate-update.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

22 stycznia 2024 00:00

Dokumenty do zajęć:
Pytania egazmiancyjne - Informacje dla studentów
TematyEgzmainacyjne2023.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

11 grudnia 2023 00:00

Dokumenty do zajęć:
Chmury i opady - Prezentacja
F-PiK-2023-chmury.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

15 stycznia 2024 00:00

Dokumenty do zajęć:
Wieloskalowość, turbulencja, cyrkulacje. - Prezentacja
F-PiK-2023-wieloskalowosc-turbulencja-cyrkulacje.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

Dokumenty do zajęć:
Wyk5 - Prezentacja
Wyklad5_2023.ppt
Wyk4
Wyklad4_2023.ppt
Wyk3
Wyklad3_2023.ppt
Wyk2
Wyklad2_2023.ppt
Wyk1
Wyklad1_2023.pptx
Wykład

Szymon P. Malinowski

8 stycznia 2024 13:15

Dokumenty do zajęć:
Siły, równania ruchu, wiatr - Prezentacja
F-PiK-2023-sily.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

23 stycznia 2023 00:00

Dokumenty do zajęć:
Dynamika, przepływy, analiza skali
Dynamika1-analiza_skali_przyblizenie_geostroficzne.pdf
Roenanie hydroststyki, przepływy zrównowazone
Dynamika2-Rownanie_hydrostatyki_i_przepływy_zrownowazone.pdf
O atmosferze
atmosfera.pdf
Laboratorium

Szymon P. Malinowski

6 grudnia 2022 00:00

Dokumenty do zajęć:
Stabilność atmosfery - Prezentacja
F-PiK-2022-stabilnosc-statyczna.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

19 grudnia 2022 13:15

Dokumenty do zajęć:
Prognozy pogody i klimatu - Prezentacja
F-PiK-2022-prognoza-pogody.pdf
Wykład