IGFFizyka Pogody i klimatu

Rok akademicki: 2022/2023
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Szymon P. Malinowski

Dokumenty do zajęć:
Pytania egzaminacyjne 2022/23 - Informacje dla studentów
TematyEgzmainacyjne2022.pdf

Szymon P. Malinowski

23 stycznia 2023 00:00

Dokumenty do zajęć:
Dynamika, przepływy, analiza skali
Dynamika1-analiza_skali_przyblizenie_geostroficzne.pdf
Roenanie hydroststyki, przepływy zrównowazone
Dynamika2-Rownanie_hydrostatyki_i_przepływy_zrownowazone.pdf
O atmosferze
atmosfera.pdf
Laboratorium

Szymon P. Malinowski

23 stycznia 2023 00:00

Dokumenty do zajęć:
Chmury,opady, klimat - Prezentacja
F-PiK-2022-chmury.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

16 stycznia 2023 00:00

Dokumenty do zajęć:
Kondensacja w atmosferze - Prezentacja
F-PiK-2022-stabilnosc_kondensacja.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

9 stycznia 2023 00:00

Dokumenty do zajęć:
Stabilność atmosfery - Prezentacja
F-PiK-2022-stabilnosc-statyczna.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

19 grudnia 2022 13:15

Dokumenty do zajęć:
Prognozy pogody i klimatu - Prezentacja
F-PiK-2022-prognoza-pogody.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

12 grudnia 2022 13:15

Wieloskalowośc, turbulencja, cyrkulacje

Dokumenty do zajęć:
Wykład wieloskalowośc, turbulencja, cyrjuklacje - Skrypt do wykładu
F-PiK-2022-wieloskalowosc-turbulencja-cyrkulacje.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

5 grudnia 2022 13:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład przeplywy i siły - Skrypt do wykładu
F-PiK-2022-sily.pdf
Wykład