IGFMateriały dydaktyczne - lista zajęć do przedmiotu

Fizyka chmur

Basic information on cloud thermodynamical and microphysical processes responsible for cloud droplet formation and evolution, and interactions aerosol - cloud - precipirtation will be presented. The existing knowledge will be complemented with open questions and new challenges in cloud physics.

Description of microphysics in cloud numerical models will be also presented.

We will discuss observation and measurements techniques in cloud physics and interpretation of results.

 

Pruppacher

  

    

 

Rogers&Yau   Lamb&Verlinde
Pruppacher, H.R. and J.D. Klett (1997). Microphysics of Clouds and Precipitation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 954 pp.   Rogers, R.R. and M.K. Yau (1989). A Short Course in Cloud Physics. New York: Pergamon Press, 293 pp.   Lamb, D. and J. Verlinde (2011). Physics and Chemistry of Clouds. Cambridge University Press, 584 pp.

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy
Kierunek: Fizyka (studia II stopnia),Fizyka atmosfery
Jednostka organizacyjna: IGF,ZFA

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć


Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu lecture_1_introduction.pdf (18,7 MB)
Wykład


Hanna Pawłowska

  • Termodynamiczne funkcje stanu
  • Temperatury potencjalne
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu lecture_2_thermodynamics.pdf (6,0 MB)
Wykład


Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu lecture_3_microphysics.pdf (6,0 MB)
Wykład


Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu lecture_4_activation.pdf (13,1 MB)
Wykład


Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu lecture_5_condensation.pdf (6,7 MB)
Wykład


Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu lecture_6_condensation_2.pdf (6,2 MB)
Wykład


Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu lecture_7_coalescence.pdf (5,5 MB)
Wykład


Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu lecture_8_entrainment.pdf (5,2 MB)
Wykład