IGFMateriały dydaktyczne - lista zajęć do przedmiotu

Dynamika atmosfery i ocenu

Dynamika atmosfery i oceanu jako dynamika cienkiej warstwy płynu na obracającej się kuli. Podobieństwa i różnice miedzy atmosferą i oceanem. Podstawowe równania geofizycznej dynamiki płynów, przybliżenia. Interpretacja przepływów geofizycznych w atmosferze i oceanie.

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy
Kierunek: Fizyka (studia II stopnia),Fizyka atmosfery,Geofizyka (Fizyka, II stopień)
Jednostka organizacyjna: IGF,ZFA

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć


Szymon P. Malinowski

Quasi-geostrophic theory I

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
DAO-w09-2016.pdf
Wykład


Szymon P. Malinowski

Vorticity and  circulation

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
DAO-w08-2018.pdf
Wykład


Szymon P. Malinowski

Shallow water

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
DAO-w07-2018.pdf
Wykład


Szymon P. Malinowski

Ekmal layer, Ekman pumping, consequences.

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
DAO-w06-2018.pdf
Wykład


Szymon P. Malinowski

Vertical coordinates, parcel method.

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
DAO-w05-2018.pdf
Wykład


Szymon P. Malinowski

Adiabaic hydroststic atmosphere, potential temperature. Primitve equations.

Boussinesq and anelastic approximmations.

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
DAO-w04-2018.pdf
Wykład


Szymon P. Malinowski

Forces. Scale analysis. Geostrophic approximmation. Hydroststic approximmation. Balanced flows.

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
Wykład 02/03
dao-w02-3-2018.pdf
Wykład


Szymon P. Malinowski

1. Powietrze i woda jako płyny. Równania konstytutywne. Budowa i struktura atmosfery. Podobieństwa i różnice miedzy atmosferą i oceanem.

2. Równanie ruchu płynu, równanie ciągłości i I zasada termodynamiki.

 

Dokumenty do zajęć:
None
DAO-w01-2018.pdf
Wykład