IGFMateriały dydaktyczne


Przedmioty

FILTR
Przedmiot Koordynator przedmiotu Semestr

Dynamika atmosfery i oceanu - KOPIA

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

letni

Pracownia geofizyczna I

dr hab. Monika Wilde-Piórko

letni

Pracownia geofizyczna II

dr hab. Monika Wilde-Piórko

zimowy