IGFWizyta mentoringowa w ramach programu IDUB MENTOR

W dniach 30.06.-05.07.2024 mieliśmy przyjemność gościć w Zakładzie Fotoniki Instytutu Geofizyki panią prof. Heike Ebendorff-Heidepriem z Uniwersytetu Adelaide w Australii, światowej klasy eksperta od technik syntezy szkieł i wytwarzania światłowodów. Wizytę udało się zorganizować w ramach programu IDUB MENTOR, który koordynował prof. dr hab. Ryszard Buczyński.

W środę 3 lipca 2024 na Seminarium Zakładu Fotoniki Instytutu Geofizyki FUW prof. Heike Ebendorff-Heidepriem wygłosiła wykład pt. „Fiber optics and nitrogen-gap diamonds in ultra-low intensity spatial field measurements”. Profesor Ebendorff-Heidepriem zaprezentowała dokonania swojego zespołu w rozwijaniu techniki ekstruzji do wytwarzania rozmaitych struktur szklanych (w szczególności światłowodów) ze szkieł miękkich. Przedstawiła również osiągnięcia zespołu w zakresie rozwijania światłowodów z nanodiamentami do zastosowań w czujnikach pola magnetycznego oraz światłowodów ze szkieł fluorkowych typu ZBLAN, które teoretycznie pozwolą na 100-krotne obniżenie strat transmisji w porównaniu do światłowodów konwencjonalnych wykonanych z krzemionki. Zbliżenie się w eksperymencie do teorii wymaga jednak nowatorskiego podejścia do problemu krystalizacji szkieł ZBLAN, która jest związana częściowo z grawitacją ziemską. Dlatego zespół prof. Heike Ebendorff-Heidepriem w kooperacji z firmą Flawless Photonics oraz Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki opracował szkła ZBLAN oraz miniaturową wieżę światłowodową do wyciągania światłowodów ZBLAN w warunkach mikrograwitacji. Wieżę dostarczono na Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS i wyciągnięto zdalnie łącznie kilkanaście kilometrów światłowodu ZBLAN. Czy transmisja optycznych włókien ZBLAN wyciąganych w kosmosie poprawiła się względem ich ziemskich odpowiedników? - z ciekawością czekamy na dalsze wyniki badań. 

 

 

Nota biograficzna:

Prof. Heike Ebendorff-Heidepriem jest zastępcą dyrektora Instytutu Fotoniki i Zaawansowanych Technik Pomiarowych (IPAS) oraz dyrektorem Optofab Adelaide Hub w Australijskiej Narodowej Fabryce Wytwarzania (ANFF). Heike jest jednym z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie techniki wytłaczania do wytwarzania elementów o niemal nieograniczonym zakresie struktur z wielu rodzajów szkła i polimerów, co prowadzi do współpracy z globalnymi firmami w zakresie wytwarzania strukturalnych elementów szklanych o wysokiej precyzji geometrycznej i jakości powierzchni. Jest również twórczynią pierwszego na świecie światłowodu z odsłoniętym rdzeniem wykonanego z krzemionki, co skutkuje publikacjami w czasopismach o dużym wpływie i patentami.

Oprócz bycia entuzjastycznym naukowcem, Heike aktywnie mentoruje młodych badaczy. W ciągu ostatnich 15 lat z powodzeniem nadzorowała ukończenie 12 doktoratów i 5 zaawansowanych prac badawczych. Obecnie kieruje dużym multidyscyplinarnym zespołem składającym się z badaczy po doktoracie, studentów podyplomowych, asystentów badawczych i techników, wspieranym przez ponad 20-milionowe możliwości światowej klasy w zakresie specjalistycznego szkła optycznego i wytwarzania włókien w Optofab Adelaide Hub.

Heike pasjonuje się opracowywaniem nowych metodologii tworzenia nowych szkieł i włókien optycznych o potencjalnym wpływie komercyjnym. Aby przekształcić i skomercjalizować swoje badania nad szkłami optycznymi, włóknami, laserami i czujnikami, nawiązała strategiczne współprace z kluczowymi wiodącymi ekspertami z 82 grup badawczych uniwersytetów oraz z 30 partnerami przemysłowymi i obronnymi.

 

Tekst: dr hab. Alicja Anuszkiewicz.

Foto: mgr Katarzyna Dyl

Nota biograficzna źródło: https://researchers.adelaide.edu.au/profile/heike.ebendorff


Opublikowano dnia - 8 lipca 2024 13:59
Ostatnia zmiana - 10 lipca 2024 13:29
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij