IGF


zdjęcie-Stypendium studenckie

Stypendium studenckie

Konkurs na stypendium naukowe dla magistranta
w ramach projektu NCN SONATA

Tytuł projektu: Wpływ aerozolu pochodzącego z pożarów biomasy na fizyczne własności atmosfery, budżet radiacyjny i jakość powietrza nad Europą Centralną.

Kierownik projektu: dr Olga Zawadzka-Mańko

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania stypendium: 10 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy: 1.12.2023 r.

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019.

Opis zadań:
Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN SONATA 18 “Wpływ aerozolu pochodzącego z pożarów biomasy na fizyczne własności atmosfery, budżet radiacyjny i jakość powietrza nad Europą Centralną”.
Stypendysta będzie prowadził badania dotyczące czasowo-przestrzennej zmienności występowania pożarów, prawdopodobieństwa transportu aerozolu pochodzącego z pożarów nad Europę Centralną, a także jego kolumnowych własności optycznych. Ponadto stypendysta będzie brał udział w badaniach wpływu tego typu aerozolu na radiację.

Wymagania:
- status studenta studiów drugiego stopnia (kierunek: fizyka),
- umiejętność programowania w języku Python lub/i MATLAB,
- doświadczenie w przetwarzaniu danych o własnościach optycznych aerozolu,
- motywacja do pracy naukowej,
- znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- list motywacyjny z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis;
- życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach;
- listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych;
- kopie uzyskanych dyplomów.

Termin składania dokumentów: 22 listopada 2023

Forma składania ofert: e-mail na adres: olga.zawadzka@fuw.edu.pl

Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe 2000 zł/msc

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.


Opublikowano dnia - 9 listopada 2023 11:12
Ostatnia zmiana - 15 listopada 2023 09:08
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij