IGFThesis topic

)en= Procesy dynamiczne w pobliżu strefy D” (fizyka, geofizyka)

Promoter: dr hab. Leszek Czechowski

Type of thesis: Master of Science Dissartation

Organization unit: IG, LPD

Availability period: 2014/2016

(en) W dolnym płaszczu przy granicy z jądrem Ziemi znajduje się niejednorodna warstwa D” zbudowana prawdopodobnie ze skał cięższych niż płaszcz, lecz lżejszych niż materiał jądra. W tym obszarze następuje oddziaływanie prądów konwekcyjnych w płaszczu z pióropuszami płaszcza i konwekcją w jądrze. Jest to także obszar przejść fazowych minerałów. W ramach pracy należy zbadać reakcję konwekcji w płaszczu na parametry warstwy D”, produkcję ciepła w tej warstwie i różnice gęstości skał. Do tego służy gotowy program numeryczny. Uzyskane oryginalne wyniki byłyby do wykorzystania w publikacji. Możliwość kontynuowania tematu w pracy doktorskiej. Literatura wprowadzająca: L. Czechowski. Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. G. Schubert i in. Mantle convection in the Earth and planets. Cambridge Univ. Press, 2001. Zalecane tez informacje ze stron internetowych NASA i Wikipedii (szczególnie wersji angielskiej).

Back