IGFDoctoral dissertation

Metaliczno-dielektryczne nanostruktury do kształtoj

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Tomasz Stefaniuk

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2012


Back