IGFDoctoral dissertation

Modelowanie struktury skorupy ziemskiej w Polsce południowo-zachodniej - metody trójwymiarowe

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Mariusz Majdański

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki UW

2006


Back