IGFDoctoral dissertation

Wpływ pola magnetycznego na przepływ eliptyczny i przepływ Caueite'a z osobliwymi warstwami typu Hartmana - zastosowania w dynamice jądra Ziemi

Author:

Promoter:

Promoting institution:

Year:

Krzysztof Mizerski

dr hab. Konrad Bajer

Wydział Fizyki UW

2007


Back