IGFHabilitation dissertation

Szacowanie dokładności modeli skorupy ziemskiej uzyskanych z analizy szerokokątowych danych sejsmicznych w celu wyznaczenia regionalnych modeli referencyjnych skorupy

Author:

Supervising institution:

Year:

Mariusz Majdański

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

2014


Back