IGFDoctoral dissertation

Akumulacyjne formy eoliczne wybranych obszarów Marsa w świetle danych obrazowych, spektrometrycznych oraz porównawczych badań terenowych analogów na powierzchni Ziemi

Author:

Supervising institution:

Year:

Krzysztof Marcin Skocki

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

2007


Back