IGFBachelor thesis

Application of mini-sceral contact lenses described by cases

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Marcin Piosik

Jacek Pniewski, Weronika Leszczyńska

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Niniejsza praca dotyczy tematyki zastosowania soczewek mini-sklerlnych. Ma na celu przybliżyć ich budowę oraz pokazać proces aplikacji tego typu soczewek. W pracy ukazane są schorzenia (wraz z opisem) będące wskazaniami medycznymi do noszenia soczewek mini-skleralnych. Opisane są również struktury kluczowe przy udanej aplikacji soczewek takie jak: rogówka, spojówka, twardówka i film łzowy. Praca zawiera także opisy 4 przypadków pacjentów noszących na co dzień soczewki mini-skleralne. Ukazane są zarówno przyczyny sięgnięcia przez tych pacjentów po tę metodę korekcji, jak i ostrość wzroku w nich osiągana oraz modele zastosowanych soczewek. W pracy zaprezentowane są wyniki ankiety przeprowadzonej z opisanymi pacjentami dotyczącej komfortu, ostrości widzenia i ogólnej oceny tych soczewek. Na końcu podsumowane są zalety oraz wady soczewek mini-skleralnych.


Back