IGFMaster of Science Dissartation

Zastosowanie półtonowych filtrów pochodnej rzędu niecałkowitego do wizualizacji obiektów fazowych

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Ireneusz Janiuk

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1999


Back