IGFMaster of Science Dissartation

Wskaźniki roślinności – sposób oceny rozwoju roślinności na podstawie zdjęć satelitarnych

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Patryk Prawdzic-Kornacki

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2001


Back