IGFBachelor thesis

Krakatau – volcanic eruptions and tsunamis in the subduction zone

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Maciej Karasewicz

Marek Grad

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

Warunki i procesy panujące w strefie subdukcji powodują powstawanie wysp wulkanicznych i aktywnych wulkanów na granicach płyt litosfery. Erupcje tych wulkanów są realnym zagrożeniem dla ludności. Przeprowadzono analizę charakterystyki trzęsień ziemi w pobliżu wulkanu Krakatau i wyciągnięto wnioski o prawdopodobnej, cyklicznej naturze aktywności tego wulkanu, i zagrożeniu jakie powodują tą aktywność.


Back