IGFMaster of Science Dissartation

Analiza zgodności przekroju głębokich sondowań sejsmicznych z polem grawitacyjnym wzdłuż profilu P4

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Ewa Pabisiak

dr Lech Krysiński

Wydział Fizyki

2006


Back