IGFBachelor thesis

Klasyfikacja nienadzorowana treści zdjęcia satelitarnego Gór Świętokrzyskich

Author:

Promoter:

Promoting institution:

Year:

Elwira Bojanowska

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki

2004


Back