IGFBachelor thesis

Large catastrophes and their seismic effects

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Marta Guz - Duczkowska

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2007

W pracy przedstawiono trzy różne katastrofy: zatonięcie okrętu podwodnego Kursk, atak terrorystyczny na World Trade Center oraz wybuch w fabryce chemikaliów w Tuluzie. Każde z tych zajść zostało dobrze zarejestrowane, przez co najmniej kilka okolicznych stacji sejsmicznych, co pozwoliło wysnuć wnioski na temat efektów sejsmicznych towarzyszących tym zdarzeniom. W pracy tej dokonano również krótkiego porównania naturalnych i sztucznych trzęsień ziemi.


Back