IGFPublication

Zaburzenia brzegu powieka parametry filmu łzowego

Gwóźdź B., Ambroziak A.M.

OPTYKA

1/2020, 2020, 44-46

Istnienie zaburzeń powierzchni oka powiązane jest integralnie ze stanem brzegu powiek. Zaburzenie jakości frakcji lipidowej powodujące zmianę jej parametrów, utrudniona sekrecja, nadmierne parowanie filmu łzowego oraz brak pełnego z odpowiednią częstością odruchu mrugania jest najczęstszą przyczyną zaburzeń powierzchni oka. To, w jakiej kondycji jest brzeg i skóra powiek, rzęsy, gruczoły Meiboma ma krytyczne znaczenie dla jakości filmu łzowego oraz zachowania zdrowej powierzchni oka. Film łzowy jest pierwszą powierzchnią, na której załamywane są promienie świetlne. Jego zadaniem jest zapewnienie prawidłowej optyki oka, nawilżenie, dostarczenie tlenu atmosferycznego do rogówki oraz ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Obecnie mówiąc o filmie łzowym myślimy o emulsji, ale nadal wyróżniamy jego frakcje: lipidową, wodną oraz mucynową. Aby film łzowy spełniał swoje funkcje, jego skład musi być odpowiedni z zachowaniem proporcji poszczególnych komponentów, a poza tym niezbędne jest prawidłowe, pełne i wykonywane z odpowiednią częstością mruganie.


Back