IGFPublication

Porównanie korekcji sferocylindrycznej dobranej w podmiotowym pomiarze refrakcji oka i korekcji obliczonej na podstawie pomiarów aberrometrycznych

Patrzykont M., Kowalczyk-Hernandez M.

Publication type:
Popular science article

OPTYKA

2/2015 (33), 2015, 62-66

Organization unit:
IG, IOD


Back