IGFPublication

Pomiary keratometryczne i topograficzne w praktyce optometrycznej a zaburzenia filmu łzowego

Gwóźdź B., Ambroziak A.M.

OPTYKA

4/2021, 2021, 66-68

<p style="text-align: justify;">Praca badawcza własna oparta o analizę zmienności pomiarów tomograficznych <span class="highlight">i</span> topograficznych ze szczególnym uwzględnieniem wybranych parametrów keratometrycznych u osób z zaburzeniami powierzchni oka. <span class="highlight">W</span> pracy przedstawiono procedury wykonywania topografii oraz aberrometrii rogówki <span class="highlight">w</span> grupie pacjentów z zaburzeniami <span class="highlight">filmu</span> <span class="highlight">łzowego</span>. Topografia wykorzystywana jest <span class="highlight">w</span> wielu procedurach diagnostycznych. Powtarzalność <span class="highlight">i</span> dokładność wykonywanych pomiarów jest istotna <span class="highlight">w</span> <span class="highlight">praktyce</span> okulistycznej <span class="highlight">i</span> <span class="highlight">optometrycznej</span>.</p>


Back