IGFProject

Obrazowanie nadrozdzielcze za pomocą nanoukładów plazmonicznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Promotorski


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Information Optics Department

Project realisation: June 11, 2011 - Dec. 12, 2013


Back