IGFProject

Oddziaływanie między atmosferą a oceanem w skalach czasowych od dobowej do wewnątrzsezonalnej

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: July 10, 2013 - July 9, 2015

dr Dariusz Baranowski Project leader


Back