IGFMATLAB programming I

dr hab. Krzysztof Markowicz

Academic year: 2019/2020
Semester: summer

LECTURE DESCRIPTION

Zajęcia mają na celu opanowanie środowiska programistycznego Matlab na poziomie podstawowym, umożliwiającym korzystanie z wbudowanych funkcji Matlaba, oraz tworzenie prostych funkcji i skryptów. Zdobyta wiedza pozwoli na opracowanie wyników eksperymentalnych oraz wizualizację danych.

Zagadnienia poruszane w czasie kursu Matlab I:

1. Opis środowiska Matlaba,

2. Operacje algebraiczne na wektorach i macierzach,

3. Wizualizacja danych, wykresy 2 i 3 wymiarowe,

4. Rozwiązywanie układów równań liniowych,

5. Interpolacja i aproksymacja funkcji,

6. Podstawy programowania: skrypty i funkcje,

7. Podstawy statystyki w Matlabie,

8. Rekurencja.

Znajomość Matlaba na poziomie podstawowym jest przydatna dla studentów nauk matematyczno-przyrodniczych i społecznych do przetwarzania i wizualizacji danych. Stanowi też wstęp do bardziej zaawansowanych technik takich jak symulacje zjawisk czy rozwiązywanie równań różniczkowych.

Kurs obejmuje 30 godzin pracy z Matlabem. Każdy z uczestników kursu ma do dyspozycji własny terminal Matlaba. Każde zajęcia składają się z krótkiego wprowadzenia teoretycznego oraz serii ćwiczeń.

Materiały do zajęc znajdują się pod adresem:

http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/stacja/wyklady/MATLAB/

Courses materials

FILTER
Lectures / Leader Lecture type