IGFGeometric and Instrumental Optics

dr hab. Rafał Kasztelanic

Academic year: 2020/2021
Semester: winter

LECTURE DESCRIPTION

Wykład "Optyka geometryczna i instrumentalna" ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami optyki geometrycznej oraz zasadami działania instrumentów optycznych. Jest przeznaczony dla I roku studiów na kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie", specjalność "Optyka okularowa" oraz kierunku "Europejskie Studia Optyki okularowej i optometrii". Do zrozumienia większości pojęć wystarczająca jest wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej. Ze względu na fakt niewielkiej reprezentacji optyki w programie szkół średnich, główny nacisk jest położony na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych.

Courses materials

FILTER
Lectures / Leader Lecture type

Rafał Kasztelanic

Oct. 28, 2020, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Wykład 2 - Script for the lecture
OGiI w2.pdf
- Presentation
OGiI w2.mp4
Lecture

Rafał Kasztelanic

Oct. 21, 2020, 9:15 a.m.

Lecture documents:
Cwicz_0.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Oct. 21, 2020, 1:15 p.m.

Lecture documents:
- Script for the lecture
OGiI w1.pdf
- Presentation
OGiI w1.mp4
Lecture