IGFFizyka we współczesnym świecie - globalne ocieplenie okiem fizyka

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Academic year: 2019/2020
Semester: winter

LECTURE DESCRIPTION

Jak działa klimat. Na czym polega globalne ocieplenie. Jak je badamy, jak je rozumiemy. Jakie może mieć konsekwencje?

Kluczowe zagadnienia:

Obserwowany wzrost temperatury. Bilans energii planety. System klimatyczny.  Efekt cieplarniany. Gazy cieplarniane. Nierównowaga energertyczna. Klimat-dystrybucja ciepła. Wymuszenia i sprzężenia w systemie klimatycznym. Przykład - epoki lodowcowe. Bilans węgla, cykl weglowy. Modelowanie klimatu. Scenariusze emisji. Klimat przeszły i klimat przyszly.

Courses materials

FILTER
Lectures / Leader Lecture type

Szymon P. Malinowski

Nov. 20, 2019, 2 p.m.

Lecture documents:
Globalne ocieplenie okiem fizyka - 21-28 listopada 2019 - Presentation
Klimat-59--21-listopada-OGUN.pdf
Ciekawe miejsca w sieci związane z wykładem - Information for students
pogoda-klimat-w sieci.pdf
Lecture